ตารางการลาหยุดปฏิบัติงานของแพทย์  
สาขา แพทย์ รายละเอียดวันลา
  ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจำ  
สาขา แพทย์ วัน เวลา
1 อายุรกรรม นพ.อาณัติ มะโรหบุตร จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
2 หู คอ จมูก นพ.ดนุพันธ์ พันธุยศยรรยง วันพุธ 13.00-16.00 น.
  ตารางปฏิบัติงานแพทย์นอกเวลา  
สาขา แพทย์ วัน เวลา
1 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.ศุภศิต เกิดสุวรรณ อังคาร และพฤหัสบดี
วันอาทิตย์
17.00-20.00 น.
08.00-16.00 น.