ระบบจองห้องประชุม

ธันวาคม 2561 วันนี้

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

การตรวจประเมิน LA..

เรื่อง : การตรวจประเมิน LA

วันที่ : 22 ธ.ค. 2561 ถึง 22 ธ.ค. 2561

เวลา : 08:00:28 - 12:00:42 น.

ผู้เข้าประชุม : 10 คน

ผู้จอง : ftmg

แผนก: Lab

อุปกรณ์ :โน๊ตบุค โปรเจคเตอร์
ห้องประชุม :ห้องประชุม 1 ( สำนักงาน )
HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 @ 2015