โปรโมชั่นทั้งหมด โรงพยาบาลสิโรรส

NEW PROMOTION FOR YOU.

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ  

 แพทย์ : นพ. เอกอนันต์ อนันต์ฐานิต
 โปรโมชั่น : โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ.. 
 ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
 ติดต่อ : เวชระเบียน


Package ผ่าตัดทอนซิล  

 แพทย์ : นพ. ดนุพันธ์ พันธุยศยรรยง
 โปรโมชั่น : Package ผ่าตัดทอนซิล.. 
 ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
 ติดต่อ : เวชระเบียน


สิทธิ์ พรบ.รถ เบื้องต้น  

 แพทย์ : นพ. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 โปรโมชั่น : สิทธิ์ พรบ.รถ เบื้องต้น.. 
 ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
 ติดต่อ : เวชระเบียนโรงพยาบาลสิโรรส