โปรโมชั่นทั้งหมด โรงพยาบาลสิโรรส

NEW PROMOTION FOR YOU.

คลินิกคืนความสุข เปลี่ยนจากชายเล็กให้เป็นชายใหญ่ SHOCK WAVE  

 แพทย์ :  คลินิกคืนความสุข
 โปรโมชั่น : คลินิกคืนความสุข เปลี่ยนจากชายเล็กให้เป็นชายใหญ่ SHOCK WAVE.. 
 ระยะเวลา : 2 ม.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2561
 ติดต่อ : Shock-Wave


โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ  

 แพทย์ : นพ. อาณัติ มะโรหบุตร
 โปรโมชั่น : โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ.. 
 ระยะเวลา : 3 พ.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2561
 ติดต่อ : เวชระเบียน


ผ่าตัดนิ้วล็อค  

 แพทย์ : นพ. ก่อเดร์ ชายกุล
 โปรโมชั่น : ผ่าตัดนิ้วล็อค.. 
 ระยะเวลา : 15 มี.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2561
 ติดต่อ : เวชระเบียน


Package ผ่าตัดทอนซิล  

 แพทย์ : นพ. ดนุพันธ์ พันธุยศยรรยง
 โปรโมชั่น : Package ผ่าตัดทอนซิล.. 
 ระยะเวลา : 7 ก.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2561
 ติดต่อ : เวชระเบียน


สิทธิ์ พรบ.รถ เบื้องต้น  

 แพทย์ : นพ. ก่อเดร์ ชายกุล
 โปรโมชั่น : สิทธิ์ พรบ.รถ เบื้องต้น.. 
 ระยะเวลา : 11 พ.ย. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2561
 ติดต่อ : การตลาดโรงพยาบาลสิโรรส