นายแพทย์ สิริพงษ์ เสตสุบรรณ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ Orthopedics

ภาษา

ออกตรวจ

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์ 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
อังคาร 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 17:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

การศึกษา

โรงพยาบาลสิโรรส
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส