นายแพทย์ สิริพงษ์ เสตสุบรรณ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ Orthopedics

ภาษา

Thai , English

ออกตรวจ

ยะลา

จันทร์ 09:00 - 12:00 13:00 - 15:00
อังคาร 09:00 - 12:00 13:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 12:00 13:00 - 15:00
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
ศุกร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
เสาร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส