รางวัลและการรับรอง

...

มาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ห้องปฎิบัติการ (เทคนิคแพทย์) โดย สภาเทคนิคการแพทย์ .

...

มาตราฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ โดย Healthcare Accreditation (HA) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน).

...

มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย.

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส