แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Amanda Shah

บำบัดอาการปวดหลัง Low back pain

Amanda Shah

บำบัดโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ De Quervian's Disease

Amanda Shah

บำบัดอาการนิ้วล็อค

Amanda Shah

บำบัดอาการปวดเข่า เข่าติด

Amanda Shah

บำบัดอาการหมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาท

Amanda Shah

Office syndrome ปวดคอบ่าไหล

Amanda Shah

บำบัดอาการปวดไหล่ ไหล่ติด

Amanda Shah

Carpal tunnel syndrome

Amanda Shah

ข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง

Amanda Shah

กายภาพบำบัดผู้ป่วยหลอดเลือกสมอง

Amanda Shah

โรครองช้ำ

Amanda Shah

กระตุ้นน้ำนมแม่หลังคลอด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส