บริการของคลินิก

  • การตรวจสุขภาพรายบุคคล
  • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพ / ขอใบอนุญาตทำงาน
  • การตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา/ลูกค้าองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกสถานที่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. โทร 0887882341

สนใจบริการตรวจสุขภาพ


แพทย์ที่ให้บริการ


สอบถามเพิ่มเติมที่

    การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ งดรับประทานน้ำและอาหาร 6 – 8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ / โปรดนำยาที่ท่านรับประทานเป็นประจำมาด้วย เพื่อให้แพทย์ทราบว่าท่านรับประทาน

    สายด่วนฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โทร : 073244515

    หรือพูดคุยกับแอดมิน "โอลด์โรส" คลิก m.me/siroroshospital

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Amanda Shah

Wellness Classic

Amanda Shah

Deluxe Program

Amanda Shah

สุขภาพชาย

Amanda Shah

สุขภาพหญิง

Amanda Shah

Wellness Executive

Amanda Shah

Wellness Superior

Amanda Shah

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส