บริการของคลินิก

  • โรคหลอดเลือดหัวใจ
  • การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
  • ให้คำแนะนำในการป้องการการเกิดโรค
  • การตรวจหัวใจโดยการเดิ่น-วิ่งสายพาน

แพทย์ที่ให้บริการ


สอบถามเพิ่มเติมที่

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส