แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Amanda Shah

Skincare

Amanda Shah

โปรแกรมขลิบ (มาโซะยาวี)

Amanda Shah

ผ่าตัดไส้ติ่ง

Amanda Shah

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

Amanda Shah

ผ่าตัดไส้เลื่อน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส