นายแพทย์ ไพศาล ลอแต
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป Gneral Practice

ภาษา

Thai , English

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์ 08:00 - 12:00 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
อังคาร 08:00 - 12:00 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
พุธ 08:00 - 12:00 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
ศุกร์ 08:00 - 12:00 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
เสาร์ 12:00 - 20:00 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
อาทิตย์

การศึกษา

2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส