ข่าวสารและกิจกรรม

ls-sample1
14Nov
AYAH DAY

" เมื่อพ่อสุขภาพดี ลูกก็สบายใจ "

สิ้นสุด : 16-12-2022

ls-sample1
14Nov
กีฬาสานสัมพันธ์งานมหกรรมคุณภาพ

กีฬาสีสานสัมพันธ์ รพ.สิโรรส และงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 6 เป็นการจัดกิจกรรมให้สำหรับบุคลากรภายใน

สิ้นสุด : 26-01-2023

ls-sample1
14Nov
Mom's Club
Season 2

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 073 223 600-4 ต่อ 877
(แผนกพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

สิ้นสุด : 08-07-2023

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส