แพทย์หญิง กสิวรรณ วัฒนปรากรม
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

สูตินรีแพทย์ Obstetrician & Gynecologist

ภาษา

ไทย/อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์ 17:00 - 14:00 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
อาทิตย์ 17:00 - 14:00 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00

การศึกษา

2558
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstetrics and Gynaecology ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส