แพทย์หญิง พิชญ์สินี ศรีสุทธะ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

สูตินรีแพทย์ Obstetrician & Gynecologist

ภาษา

ไทย/อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
พุธ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

การศึกษา

2560
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstetrics and Gynaecology ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส