นายแพทย์ อาดิลก์ ยานยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป Gneral Practice

ภาษา

ไทย อังกฤษ

ออกตรวจ

ปัตตานี

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

การศึกษา

2561
Southern medical university ,China
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส