นายแพทย์ พาโรจน์ บาเกาะ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

อายุรแพทย์โรคหัวใจ Cardiologist

ภาษา

Thai , English

ออกตรวจ

ยะลา

จันทร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
อังคาร 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
พุธ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
ศุกร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
เสาร์ 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
อาทิตย์ 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส