นายแพทย์ ธันยวีร์ เสริมแก้ว
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

อายุรแพทย์โรคทรวงอก Pulmonary and Critical Care Specialist

ภาษา

ออกตรวจ

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร 17:00 - 20:00 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์ 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
อาทิตย์

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส