แพทย์หญิง กัญญาธิษณ์ ภู่ริยะพันธ์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

ศัลยศาสตร์ Surgery

ภาษา

ไทย อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์





การศึกษา

2560
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส