นายแพทย์ เจริญ อมรนรชัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป Gneral Practice

ภาษา

Thai , English

ออกตรวจ

ยะลา

จันทร์ 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 13:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
เสาร์ 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
การศึกษา

2528
มหาวิทยาลัยมหิดล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส