แพทย์หญิง อลิสา สหัสภิวัฒน์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

อายุรแพทย์โรคหัวใจ Cardiologist

ภาษา

ไทย/English

ออกตรวจ

ปัตตานี

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
ศุกร์
เสาร์ 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
อาทิตย์

แพทย์ชำนาญเฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคหัวใจ ให้บริการตรวจรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ให้คำแนะนำในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจรั่ว และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ให้บริการตรวจสุขภ

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส