ร่วมงานกับเรา

ls-sample1
09Jan

ตำแหน่ง . . .

พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยใน
จำนวน 3 อัตรา
Full time
คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง

อายุไม่เกิน 35 ปี

วุฒิการศึกษาพยาบาลวิชาชีพ

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

สาขา : ยะลา

ปิดรับสมัคร : 30 กันยายน 2023

ls-sample1
09Jan

ตำแหน่ง . . .

พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน หลายอัตรา อัตรา
Full time
คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง

อายุไม่เกิน 35 ปี

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วุฒิการศึกษาพยาบาลวิชาชีพ

บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

สาขา : ยะลา

ปิดรับสมัคร : 31 ตุลาคม 2023

ls-sample1
22Feb

ตำแหน่ง . . .

พยาบาลวิชาชีพแผนกห้องคลอด
จำนวน 1 อัตรา
Full time/Part time
คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง

อายุไม่เกิน 35 ปี

มีประสบการณ์

วุฒิการศึกษาพยาบาลวิชาชีพ

บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

สาขา : ยะลา

ปิดรับสมัคร : 30 กันยายน 2023

ls-sample1
09Mar

ตำแหน่ง . . .

พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU
จำนวน 1 อัตรา
Full time
คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง

-อายุไม่เกิน 35 ปี

-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

-บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

สาขา : ยะลา

ปิดรับสมัคร : 31 มีนาคม 2023

ls-sample1
21Sep

ตำแหน่ง . . .

พนักงานชงเครื่องดื่ม
จำนวน 2 อัตรา
Full time
คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี

บุคลิกภาพดี หน้าตาดี ส่วนสูง 158 ขึ้นไป

มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี

มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สาขา : ยะลา

ปิดรับสมัคร : 31 ตุลาคม 2023

ls-sample1
21Sep

ตำแหน่ง . . .

หน่วยจ่ายกลาง
จำนวน 1 อัตรา
Full time
คุณสมบัติ

เพศชาย

อายุ 30-35 ปี

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6

มีความรู้ด้านเครื่องมือแพทย์จะพิรารณาเป็นพิเศษ

บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการทำงาน

สาขา : ยะลา

ปิดรับสมัคร : 30 กันยายน 2023

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส