นายแพทย์ บันเจิด ฐิตาภิวัฒนกุล
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง Dermatologist

ภาษา

Thai , English

ออกตรวจ

ยะลา

จันทร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
อังคาร 17:00 - 20:00 00:00 - 00:00
พุธ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00 00:00 - 00:00
ศุกร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
เสาร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส