นายแพทย์ ดนุพันธุ์ พันธุยศยรรยง
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

โสต ศอ นาสิกแพทย์ Ear Nose Throat

ภาษา

Thai , English

ออกตรวจ

ยะลา

จันทร์ 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
อังคาร 08:00 - 11:00 12:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 11:00 12:00 - 15:00
พฤหัสบดี 08:00 - 11:00 12:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 11:00 12:00 - 15:00
เสาร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
การศึกษา

2558
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส