นายแพทย์ กัลป์ เจริญจิระตระกูล
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

กุมารเวชศาสตร์ Pediatrics

ภาษา

ไทย อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร 07:30 - 08:30 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
พุธ
พฤหัสบดี 07:30 - 08:30 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

ตรวจวินิจฉัยโรคเด็กทั่วไป โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ พัฒนาการเด็ก โรคติดเชื้อ วัคซีนทั่วไป และ วัคซีนเสริมพิเศษในเด็ก โรคผิวหนังในเด็ก

การศึกษา

2559
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส