นายแพทย์ ไซดาน หะยีสะมะแอ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

อายุรแพทย์ประสาทวิทยา Neurologist

ภาษา

ไทย อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส