แพทย์หญิง สาวิตรี ทองทวี
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

สูตินรีแพทย์ Obstetrician & Gynecologist

ภาษา

ไทย/อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์ 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
อาทิตย์

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส