นายแพทย์ ศุภศิต เกิดสุวรรณ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ Orthopedics

ภาษา

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส