นายแพทย์ ภาณุวิชญ์ ทองนวล
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

ศัลยศาสตร์ Surgery

ภาษา

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 22:00
ศุกร์
เสาร์ 00:00 - 00:00 13:26 - 16:00 17:00 - 22:00
อาทิตย์

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส