นายแพทย์ มงคล พิสุทธิ์ธนวัฒน์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

ออร์โธปิดิกส์ Orthopaedics

ภาษา

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์ 21:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
อาทิตย์

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส