แพทย์หญิง ณภัทร รัตนประภานันท์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

วิสัญญีวิทยา Anesthesiology

ภาษา

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา

การศึกษา

2541
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส