แพทย์หญิง ฮุสนา จะปะเกีย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป Gneral Practice

ภาษา

ไทย/English

ออกตรวจ

ปัตตานี

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์ 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
อังคาร 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
พุธ 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
ศุกร์ 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
เสาร์
อาทิตย์

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส