แพทย์หญิง ซอฟียาห์ ตาเละ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

กุมารเวชศาสตร์ Pediatrics

ภาษา

ไทย/English

ออกตรวจ

ปัตตานี

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 00:00 - 20:00
เสาร์
อาทิตย์

1

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส