ร่วมงานกับเรา


ข้อมูลส่วนตัว


ประสบการณ์ทำงาน


การศึกษา


ความสามารถในการขับขี่


เอกสารทั่วไป

*** หมายเหตุ ไฟล์ทั้งหมดนามสกุล jpg/png เท่านั้น

ระดับภาษา

บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน


หนังสือแสดงความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Amanda Shah
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ: เจ้าหน้าที่พัสดุ
Amanda Shah
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ: เจ้าหน้าที่ธุรการ
Amanda Shah
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ: เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส