นายแพทย์ ดนุพันธุ์ พันธุยศยรรยง
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

โสต ศอ นาสิกแพทย์ Ear Nose Throat

ภาษา

Thai , English

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์ 08:00 - 11:00 12:00 - 15:00 00:00 - 00:00
อังคาร 08:00 - 11:00 12:00 - 20:00 00:00 - 00:00
พุธ 08:00 - 11:00 12:00 - 15:00 00:00 - 00:00
พฤหัสบดี 08:00 - 11:00 12:00 - 20:00 00:00 - 00:00
ศุกร์ 08:00 - 11:00 12:00 - 15:00 00:00 - 00:00
เสาร์
อาทิตย์

แพทย์ชำนาญเฉพาะทางด้านโรค หู คอ จมูก : ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษารักษา โรคไทรอยด์กล่องเ

การศึกษา

2558
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส