นายแพทย์ อารักษ์ นิติคุณเกษม
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว Family Physician

ภาษา

ไทย/English

ออกตรวจ

ปัตตานี

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์ 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 00:00 - 00:00
อังคาร 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 00:00 - 00:00
พุธ 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 00:00 - 00:00
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 00:00 - 00:00
ศุกร์ 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 00:00 - 00:00
เสาร์
อาทิตย์

แพทย์ชำนาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านการรักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรังต่างๆ อาการเจ็บป่วย เฉียบพลัน และให้คำแนะนำด้านการตรวจสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเอง

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส