แพ็กเกจผ่าตัดไส้เลื่อน

  • เงื่อนไขและรายละเอียดการใช้โปรแกรม
  • - ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียนแพทย์ ค่าห้อง ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการโรงพยาบาล
  • - ตรวจเฉพาะที่โรงพยาบาลสิโรรสยะลา เท่านั้น
  • - รวมค่าตรวจ ATK และ RT-PCR
  • - ไม่รวมกรณี ภาวะแทรกซ้อน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส